Diş formlari

Şerit testere bıçaklarımızın diş şekillerine ayrılmış bölüm.

Nötr diş (N TİP)

Nötr dişin kesme açısı 0°'dir. Yüksek karbon içerikli (dökme demir gibi) malzemeleri kesmek için , küçük kesitli malzemeler ve ince duvarlı profiller ve borular için uygundur.

Kanca tip diş (H TİP)

Kanca dişin pozitif bir kesme açısı vardır. Bu diş formu özellikle dolu/ katı malzemeler, kalın et  duvarlı boruları ve tüm yüksek alaşımlı malzemeleri kesmek için uygundur..

P tip diş (P TİP)

P diş son derece agresif bir kesme açısına sahiptir. Son derece agresif kesme özellikleri nedeniyle, yüksek alaşımlı malzemeleri, egzotik alaşımları ve demir dışı metalleri, boruları ve tüm yüksek alaşımlı malzemeleri kesmek için en uygundur.

Ground tip diş (R TİP)

R tip  diş, mühendislikte kesme teknolojilerinde en verimlilerinden biri olarak kabul edilen yüksek-düşük üçlü talaş tasarımına dayanmaktadır. Çok çeşitli zorlu çeliklerin ve egzotik alaşımların kesimlerinin üstesinden gelmek için dişler, pozitif ve son derece pozitif kesme açılarına sahiptir.

Profil tip diş

Profil diş, sadece 6° pozitif kesme açısına sahiptir ve profillerin, boruların ve kirişlerin (U demir , I demir v.b.), demetler halinde bile kesilmesi sırasında titreşimlere dayanabilen güçlendirilmiş bir arka kısma (şeritin sırt kısımı) sahiptir.

Profil boru tip diş

Profil Boru dişi, yuvarlak boruları kesmek için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm Profil diş özelliklerine ek olarak (pozitif açı ve güçlendirilmiş sırt) benzersiz bir diş tasarımına sahiptir.