Upute za pravilnu uporabu.

Pravilno korištenje lista pile u 8 koraka


1. Prije postavljanja lista pile, provjerite jesu li vodilice lista ispravno podešene te provjerite ima li na njima znakova istrošenosti. Ležajevi i karbidne ploče trebaju biti u dobrom stanju i dobro podešene. Preporuča se podešavanje razmaka bočne vodilice radi dodavanja 0,03-0,04 mm debljini lista. Vodilica stražnjeg ruba može biti ležaj ili karbidna ploča i smije samo dodirivati stražnji rub lista pile te ga gurati prema dolje. List pile treba ostati paralelan s reznim posmakom, a preporučeno dozvoljeno odstupanje iznosi 0,03-0,05 mm. Svaka netočna postavka ili istrošenost uzrokovat će smetnje. - 

2. Provjerite status i razrijeđenost rashladne tekućine koja ima dvije važne funkcije:

- sprječava pregrijavanje lista, produljujući joj vijek trajanja;

- sprječava priljepljivanje strugotina na utor zubaca ili na komad koji se obrađuje te omogućuje strugotinama da izađu iz područja rezanja.

3. Provjerite podudarnost smjera zubaca sa smjerom rotacije. List složite s plastičnom zaštitom zubaca. Kasnije je možete ukloniti, ali pritom pazite da se ne ozlijedite i/ili da ne oštetite zupce nehotičnim udarcem ili isklizavanjem.

4. Rastegnite list koristeći se odgovarajućim indikatorima kalibracije, ako su dostupni na stroju pile. U suprotnom primijenite ispravnu vrijednost opterećenja koja odgovara vrijednosti od 20 ÷ 25 kg/mm2 dijela lista. Preporuča se djelomično popuštati list na kraju dana ili proizvodnog ciklusa.

5. Učvrstite komad u stezaču, pri čemu su pravilno pozicioniranje i maksimalna čvrstoća stezanja vrlo važni za savršenu izvedbu reza. Svaki neočekivani pokret tijekom rezanja može uzrokovati grebanje zubaca i/ili pucanje lista.

6. Draw as much as possible the blade guides near the work piece, so as to leave free the only portion of blade engaged in the cut and thereby avoid deviations and bending that would stress in an anomalous way the blade.

7. Kao i svi drugi alati, listovi tračne pile trebaju se razraditi kako bi se postigla bolja učinkovitost i dulji vijek trajanja. Rezni rubovi novog lista vrlo su oštri i zahtijevaju odgovarajući proces prilagodbe i zaglađivanja kako bi podnijeli sile rezanja.
Postupite kako slijedi:
- Odaberite parametre rezanja prema dimenzijama i vrsti materijala.
- Postavite odgovarajuću brzinu rezanja.
- Smanjite posmak za oko 30 / 40 % za niskolegirane i srednje legirane materijale te otprilike 15 / 20 % za visokolegirane materijale.
- Počnite rezati polako približavajući list komadu koji se obrađuje kako biste izvršili polagan i neinvazivan rez. Kada je list potpuno prodro u komad koji se obrađuje, povećajte brzinu posmaka i režite. Provjerite stvaraju li se odgovarajuće strugotine. Postupno povećavajte posmak dok ne postignete optimalne vrijednosti.
-Početni ciklus razrade prije redovne uporabe mora se izvesti rezanjem ukupne površine materijala od otprilike 250 ÷ 350 cm2. Malo smanjite brzinu okretanja lista ako tijekom
početnog ciklusa uočite prekomjernu vibraciju ili buku.

8.  Nakon što se list razradi, režite prema preporučenim parametrima.